Tietosuojalauseke

Osuuskunta Animaatiokopla noudattaa 25.5.2018 voimaan tullutta Euroopan
tietosuoja-asetusta asiakkaidensa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä.

Rekisterinpitäjä:
Osuuskunta Animaatiokopla
Hämeentie 13A
00530 HELSINKI
Y-tunnus: 1876502-8
Puh: 045 130 3026
Sähköposti: info@animaatiokopla.fi <mailto:info@animaatiokopla.fi>

Rekisterinpitäjänä Osuuskunta Animaatiokopla kerää asiakkaidensa suostumuksella vain
palveluiden turvallisesti toteuttamiseksi välttämättömiä ja yhteydenpidon
asiakkaiden kanssa mahdollistavia henkilötietoja. Näihin kuuluvat yleensä:

–Asiakkaan (yhteyshenkilön) nimi
–Sähköpostiosoite
–Puhelinnumero
–Laskutusosoite
–Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot
–Mahdollinen toimitusosoite

Animaatiokoplan työntekijät ylläpitävät kukin itse henkilökohtaisia
asiakaskontaktejaan sähköpostisalaisuuden ja viestintäsalaisuuden mukaisesti.
Keskitettyä henkilöperusteista asiakasrekisteriä ei ole. Laskutukseen tarvittavia
asiakastietoja hallinnoidaan Visma Fivaldi -taloushallintajärjestelmällä, jonka
yksityisyydensuojalausunnon voi lukea tästä linkistä:
https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/
<https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/>. Ei-aktiiviset asiakastiedot
poistetaan laskutustietokannasta kahden vuoden välein.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman erillistä suostumusta,
paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Helsingissä 14.11.2018.

Pidätämme tarvittaessa oikeuden päivittää lausekkeen sisältöä.